Fashion Editorial

Model: Lexa (@fraeulein.lexa)

Location: Körnerpark, Neukölln